Projektin Tulokset

Projektin Tulokset

Hankkeen tuloksia on 4:

  • R1: Kuvaileva kartta digitaalisen nuorisotyön yhteisömedian lähestymistavoista
  • R2: Ilmastonmuutosta koskeva työkalupakki
  • R3: Nuorisotyö ja nuorten osallistaminen ilmastonmuutoksen aihepiiriin
  • R4: ECO-median verkko-oppimisalusta
eco-pic
R1: Kuvaileva kartta digitaalisen nuorisotyön yhteisömedian lähestymistavoista

R1:n tavoitteena on luoda perusta nuorisotyön kokonaisvaltaisemmalle ymmärtämiselle yhteisömedian ja digitaalisten menetelmien puitteissa.
Se muodostaa kehyksen seuraaville hanketuloksille ja perustuu vahvasti oletukseen, että digitaalinen nuorisotyö olisi sisällytettävä nuorisotyöntekijöiden koulutukseen. Perustana toimii myös ajatus siitä, että nuorisotyön rakenteiden, menetelmien ja viestintäkanavien tulisi mukautua digitaaliseen maailmaan: teknologiaa ja pedagogisia käytäntöjä tulisi käyttää saatavuuden parantamiseksi ja nuorten auttamiseksi selviytymään digitaalisista keinoista.

Kuvaileva kartta digitaalisen nuorisotyön yhteisömedian lähestymistavoista

R2: Ilmastonmuutosta koskeva työkalupakki

Työkalupakilla saavutetaan nämä tavoitteet: 

Lisätään tietämystä viimeisimmistä ilmastonmuutosta koskevista EU:n käytännöistä ja strategioista sähköisen vapaaehtoistyön ja digitaalisen aktivismin puitteissa.

Kehitetään strategioita, joilla parannetaan nuorisotyötä ja nuorten sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen.

R3: Nuorisotyö ja nuorten osallistaminen ilmastonmuutoksen aihepiiriin.

R3 edustaa verkko-oppimisalustan rakennetta ja sisältöä. Yhteensä 9 koulutusyksikköä kehitetään. 

R4: ECO-median verkko-oppimisalusta 

Foorumin tavoitteena on kouluttaa 90 nuorisotyöntekijää/ammattilaista, jotka työskentelevät nuorison/mentoreiden/ohjaajien/opinto-ohjaajien parissa, sekä 150 nuorta vapaaehtoista kumppanimaissa.
Alusta sisältää: 

1. Maksuttoman rekisteröitymisjärjestelmän, joka on jaettu kahteen erilliseen alueeseen. Toinen näistä on tarkoitettu nuorisotyöntekijöille (jotka voivat käyttää kaikkia 9:ää koulutusyksikköä) ja toinen nuorille, mahdollisille sähköisille vapaaehtoisille ja digitaalialan aktivisteille (jotka käyttävät omia 6 yksikköään); 
2. Digitaalisen välineistön koskien digitaalista nuorisotyötä ilmastonmuutoksen aihepiirissä (R2); 
3. Digitaaliset animaatiot ja videon alustan oikeaoppiseen käyttöön 
4. Foorumin