Σχετικα Με Εμασ

Σχετικα Με Εμασ

Έργο Αρ.:2021-1-ES01-KA220-ADU-000026310

Ημερομηνία έναρξης: 1η Δεκεμβρίου 2021

Διάρκεια: 24 μήνες

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης

Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

banner1
Η ανάγκη για αυτό το έργο:


Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιοποιημένος, είναι ευρέως γνωστή η ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καθοδήγηση των νέων, αλλά και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού – καθώς αποτελούν τη ”γέφυρα” μεταξύ της νεολαίας και της ενεργού κοινωνίας.

Το έργο θα χρησιμοποιήσει Κοινωνικά Δίκτυα (SM) ως εργαλεία με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, να ενισχύσει την ενδυνάμωση του νεανικού κοινού και την μεταφορά σημαντικών μηνυμάτων, έχοντας ως βάση την ευρύτητα των δυνατοτήτων δικτύωσης, την βιωσιμότητα, και την προσβασιμότητα για όλους.

Στόχος αυτού του έργου:


Το έργο ECO-MEDIA θα αυξήσει τις ψηφιακές δεξιότητες και την ενημέρωση των επαγγελματιών που εργάζονται με την νεολαία σχετικά με τα κοινοτικά μέσα και θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή μέσω της εμπλοκής των νέων σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εθελοντισμού και ακτιβισμού, χρησιμοποιώντας τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως καινοτόμο εργαλείο, αναπτύσσοντας μια πλατφόρμα ad-hoc ηλεκτρονικής μάθησης.

Ομάδα στόχος:


1. Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, κέντρα νεότητας και ιδρύματα (≥ 5)
2. Κοινωνικοί λειτουργοί και σχολικοί σύμβουλοι, από γυμνάσια και λύκεια (≥ 5)
3. Μέντορες, εκπαιδευτές και επαγγελματίες οργανισμών που ασχολούνται με τη νεολαία (≥ 5)
Το σύνολο των συμμετεχόντων θα είναι 90 (15 από κάθε χώρα εταίρο)

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις δραστηριότητες σε διάφορα στάδια:

* ως συμμετέχοντες σε πιλοτικές δραστηριότητες για τη δοκιμή των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων
* ως αξιολογητές της κατάρτισης που έλαβαν
* ως συμμετέχοντες σε συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια που διοργανώνονται από τους εταίρους του έργου, παρέχοντας τις εμπειρίες τους.

Δικαιούχοι του έργου:

1. Κοινωνικοί λειτουργοί και εργαζόμενοι με τη νεολαία;
2. Σχολικοί Σύμβουλοι;
3. Οργανώσεις εκπαίδευσης/κατάρτισης, ΜΚΟ και ινστιτούτα, κέντρα VET;
4. Τοπικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής;
5. Επαγγελματίες που εργάζονται με τη νεολαία.