Εταιροι

Εταιροι

Coordinator:  

P1 – AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO, Spain

Η La Palma del Condado είναι ένας Ισπανικός δήμος των 10.800 κατοίκων που έχει ανακυρηχθεί ως πόλη – Πρεσβευτής της ΕΕ για το κλίμα, μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων και Κοινοτήτων φιλικών προς την τρίτη ηλικία του WHO και ενεργό μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων, του μεγαλύτερου κινήματος στον κόσμο για τοπικές δράσεις για το κλίμα και την ενέργεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της La Palma del Condado (Huelva)

Ιστοσελίδα: http://www.lapalmadelcondado.org/

Facebook: https://www.facebook.com/AytoLaPalmaCdo

Instagram: @aytolapalmadelcondado

Partners:

P2 – Wisefour Innovation and Development Organisation Ltd, Cyprus

Η Wisefour Innovation and Development Organisation Ltd είναι ένας οργανισμός έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας με έδρα την Κύπρο, όπου παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Η αποστολή της είναι να φέρει σε επαφή κορυφαία ινστιτούτα και πολυεθνικές σε όλη την Ευρώπη, εντοπίζοντας τη συνεχή καινοτομία και την εμπορική αξιοποίηση της επόμενης γενιάς βασικών τεχνολογιών – Key Enabling Technologies (KET’s).

Ιστοσελίδα: www.wisefour.eu

Facebook: @wise4company

Instagram: @wisefourcompany

P3 – ENJOY ITALY, Italy

Η ”Enjoy Italy – Εργαλεία και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση,την Κατάρτιση και την Τοπική Ανάπτυξη” είναι μια νεοσύστατη εταιρία που έχει ώς βάση τις λίγες αλλά σταθερές αξίες. Εστιάζει κυρίως στην παροχή εργαλείων και ευκαιριών για την επαγγελματική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Για υπεύθυνους πολίτες και κοινότητες. Προς την κατεύθυνση της καινοτομίας στην ευρωπαική εκπαίδευση.

Ιστοσελίδα: www.enjoyitaly.org

Facebook: @EnjoyItaly

P4 – Vienna Association of Education Volunteers, Austria

Η Vienna Association of Education Volunteers (VAEV) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα την Βιέννη, της Αυστρίας, που δημιουργήθηκε από μια κοινότητα παθιασμένων υποστηρικτών, οι οποίοι δεσμεύονται να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για την βελτίωση της εκπαίδευσης και των μαθησιακών διαδικασιών, με την διεξαγωγή έρευνας, τη συμμετοχή σε έργα και την προώθηση της καινοτομίας.

Ιστοσελίδα: https://vaev.at/

Facebook: @AustriaVolunteers

Instagram: @vaev.at

P5 – INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, Greece

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας Ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το iED ιδρύθηκε το 2005, και αποτελεί ένα κορυφαίο Κέντρο Αριστείας στην ευρωπαική επιχειρηματικότητα, αλλά και ένας ταχέως αναπτυσσόμενος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, εγγεγραμένος ως μέλος του καταλόγου DIHs της Ευρωπαικής Επιτροπής, που αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα ως κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης και της συνοχής των κοινωνιών.

Ιστοσελίδα: http://ied.eu

Facebook: @ied.europe

Instagram: @ied.europe

P6 – Kestävän Kehityksen Instituuttiry, Finland

Το Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης (ISD) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός σύμφωνα με το νόμο για τα δικαστικά ιδρύματα με μη Κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Ιστοσελίδα: http://sustainabledevelopment.institute/

Facebook: @SustainableDevelopmentFinland