Αποτελεσματα Εργου

Αποτελεσματα Εργου

Υπάρχουν 4 αποτελέσματα του έργου​:

  • R1: Περιγραφικός χάρτης των προσεγγίσεων των Κοινοτικών Μέσων Ενημέρωσης για την Ψηφιακή Εργασία των Νέων
  • R2: Εργαλειοθήκη για την Κλιματική Αλλαγή
  • R3: Εργασία και συμμετοχή των Νέων στο πεδίο της Κλιματικής Αλλαγής
  • R4: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ECO-Media
eco-pic
R1: Περιγραφικός Χάρτης των προσεγγίσεων των Κοινοτικών Μέσων Ενημέρωσης για τη Ψηφιακή Εργασία των Νέων
Το R1 έχει ως στόχο να θέσει τα θεμέλια για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της εργασίας για την νεολαία στο πλαίσιο των κοινοτικών μέσων και των ψηφιακών μεθοδολογιών. Αποτελεί το πλαίσιο των επερχόμενων αποτελεσμάτων του έργου και θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραδοχή ότι η ψηφιακή εργασία για τους νέους πρέπει να ενσωματωθεί στην κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και στο γεγονός ότι η δομή, οι μέθοδοι και οι δίαυλοι επικοινωνίας της εργασίας για τους νέους πρέπει να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο: θα πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τις παιδαγωγικές πρακτικές για να αυξήσει την πρόσβαση και να βοηθήσει τους νέους να αντιμετωπίσουν τα ψηφιακά μέσα. Περιγραφικός Χάρτης των προσεγγίσεων των Κοινοτικών Μέσων Ενημέρωσης για την Ψηφιακή Εργασία των Νέων
R2: Εργαλειοθήκη για την κλιματική αλλαγή
Η Εργαλειοθήκη: Για την επίτευξη καλύτερης γνώσης σχετικά με τις πιο πρόσφατες ευρωπαικές πολιτικές και στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εθελοντισμού και ακτιβισμού. Ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της εργασίας των νέων και της δέσμευσης των νέων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής ευθύνης.

R3: Η εργασία των νέων καθώς και η συμμετοχή τους στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής

Το R3 αντιπροσωπεύει τη δομή και το περιεχόμενο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.

Συνολικά, θα αναπτυχθούν 9 εκπαιδευτικές μονάδες.


R4: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης ECO-Media

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση 90 εργαζομένων σε θέματα νεολαίας/ επαγγελματιών που εργάζονται με νέους/ μέντορες/ σχολικούς συμβούλους και 150 νέων εθελοντών στις χώρες εταίρους.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

1. Σύστημα εγγραφής χωρίς χρήστες, χωρισμένο με δυο ξεχωριστές εισόδους, μια για τους εργαζομένους σε θέματα νεολαίας (οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στις 9 εκπαιδευτικές ενότητες) και μια για τους νέους, δυνητικούς ψηφιακούς εθελοντές και ακτιβιστές (οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις 6 ειδικές ενότητες);
2. Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την εργασία των νέων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής (R2);
3. Ψηφιακά κινούμενα σχέδια, video, με σκοπό τη σωστή χρήση της πλατφόρμας;
4. Φόρουμ.